DURŚ dlo bajtli we Rybniku

Dzisiej, we strzoda, 13 lutego ô godz. 11.00 do połednia we Halo Rybnik były werksztele (warsztaty) rysowanio dlo bajtli, kere majōm 5-8 rokōw.
Zajyncia były prowadzōne bez Grażyna Jarząbek z Demokratycznyj Uniji Regijōnalistōw Ślōnskich. Zdjyncia dali Grażyna Jarząbek i Rafał Lodzinski.