Dziewiōnty Tydziyn Kultury Ślōnskij – ZSP 2 Ruda Śląska

Dzisiej 22.03.2019r we ZSP nr2 we Rudzie Slōnskij (Czorny Las) był finał “Dziewiōntego Tydnia Kultury Ślōnskij”, ôrganizowanego bez ta szkoła.
Gościami specjalnymi byli miyndzy inszymi dr Artur Czesak a człōnkowie DURŚ -Demokratycznyj Uniji Regijōnalistōw Ślōnskich.