Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich

Reprezentant Śląska i śląskiej społeczności

 


Rechtōr nr 4

Pobierz PDF

W numerze znajdziecie:

Dr Artur Czesak. Spotkanie z dawnymi pieśniami śląskimi i doktorem Rogerem.
Ks. Konstanty Damrot. Śląsk – Mój Dom „Skoro się wstydzisz swych przodków gwary, wnet się zawstydzisz i wyprzesz ich wiary.”
Dr Adela Kożyczkowska (Uniwersytet Gdański). Kaszubi: Standaryzacja języka i dążenia edukacyjne. Szkic. Część Druga.
List zakonnika misjonarza z Papui Nowej Gwinei Szymona Porwoła do swojej babci.
Anna Rzepka. Nastolatek a edukacja regionalna.
Blade Gymby. Przedstawienie po śląsku.

 


Rechtōr nr 3

Pobierz PDF

W numerze znajdziecie:

prof. Zbigniew Kadłubek. Duchowe aspekty etnolektu śląskiego.
Martin Grabowski. O języku baskijskim powstawanie języków i sposoby ich kodyfikacji.
Józef Porwoł. Spotkanie zespołu kodyfikacji języka śląskiego.
dr Adela Kożyczkowska. Kaszubi: Standaryzacja języka i dążenia edukacyjne. Szkic. Część pierwsza. Uniwersytet
Alojzy Zimończyk. Uwagi po trzecim dyktandzie śląskim.
Ola Godula. Rajza do bruksele.
Alojzy Zimończyk. Chowaniec.
Martin Grabowski. O języku baskijskim euskaltzaindia i doświadczenia Basków w zakresie kodyfikacji.

 


Rechtōr nr 2

Pobierz PDF

W numerze znajdziecie:

Artur Czesak. Robić coś konkretnego, czyli (wiki)słowniki, fotozielniki, bazy wiedzy.
Dr hab. Małgorzata Myśliwiec. Język Kataloński i jego pozycja prawna jako model ochrony współczesnego języka regionalnego.
Łukasz Kohut. Fotoreportaż, wiosna na Śląsku.
Dr Norbert Niestolik. Nauczyciel regionalista, wyzwania dla współczesnych pedagogów.
Józef Porwoł. Pilotaż dla Rymera.
Mirosław Górka. Ocalić od zapomnienia, czyli historia Zasadniczej Szkoły Górniczej KWK Rymer.
Podsumowanie „3. Dyktando Godki Śląskiej” 27 maja 2016 r. w Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku-Niewiadomiu.
List zakonnika misjonarza z Papui Nowej Gwinei Szymona Porwoła do swojej babci.

 


Rechtōr nr 1

Pobierz PDF

W numerze znajdziecie:

Bogdan Kloch. Śląsk Pogranicza, wymuszone czy naturalne zjawisko? Tropy wielowątkowego dziedzictwa dawnych czasów.
Artur Czesak. Ortogrfia I gramatyka śląska. Refleksje językoznawcze.
Renata Dulias. Hałda – Obcy czy Swojski element krajobrazu?
Dr Aldona Urbanek. Knedel, Siemieniotka, Aintopf – rzecz o kodzie kulinarnym jako jednym z najtrwalszych wyznaczników tożsamości społecznej na Śląsku.
dr hab. Małgorzata Myśliwiec. Język Kataloński i jego pozycja prawna jako model ochrony współczesnego języka regionalnego.
Dr hab. Adam Hibszer. „Górny Śląsk – Program Edukacji Regionalnej” (2005), Dkos-5002-14/05 – Wciąż aktualna propozycja dla rybnickich szkół.
Wstępne zasady pisowni śląskiej – przyjęte na spotkaniu w Cieszynie w dniu 10 sierpnia 2009 r. przez zespół do standaryzacji pod kierownictwem prof. J. Tambor.