Aktualności

VIII diktand Godki Ślōnskij

28 maja o 17.00 rozpocznie sie VIII diktand Godki Ślōnskij. Regulamin i wszyjski wiadomości sōm na plakacie. Wcześnij ô 15.30 bydzie rozdani nagrodōw na projekt Dursika Ślōnskigo dlo bajtli. Potym ô 16.00 zacznymy zapisywać uczestnikōw diktanda, podczas kerego bydzie śpiywać zespôł Śpiewaczy KGW Popierôw-Radziejôw  Po diktandzie ôd 18.45 wystōmpi zespôł  Adam Kulisz i Michał Kielak.…
Dowiedz się więcej

XXVIII tref ze seryji Ślōnski Sztwortek

Dzisiej 24 marca 2022 r we Halo Rybnik bōł już XXVIII tref z seryji Ślōnski Sztwortki. Kludziyli go człōnkowie Demokratycznej Uniji Regijōnalistōw Ślōnskich Jôzef Porwoł a Tomasz Świerczek gościym zaś bōł Marcin Szewczyk, kery poôsprowioł nōm ô swojim kryminale. La Danse Macabre kero je to kōntynuacjōm powieści Silesia Noir. Sztampowy czorny kryminał. Prywatny detektyw Herman…
Dowiedz się więcej

Zaproszōmy na XXVIII tref w ramach Ślōnskich Sztwortkôw

24.03.2022r ô 4.30 po poledniu we Halo Rybnik bydzie już XXVIII tref z seryji Ślōnski Sztwortki. Autor Marcin Szewczyk poôsprawio nōm ô swojim kryminale. La Danse Macabre to kōntynułacjo powieści Silesia Noir. Sztampowy czorny kryminał. Prywatny detektyw Herman Fox mierzy sie kryminalnōm geszichtōm przemytu ôpium bez miyndzywojynno granica na Odrze miyndzy Rybnikiym a Raciborzym. Wszysko…
Dowiedz się więcej

XXVII tref ze seryji Ślōnski Sztwortek

24.04.2022r. w Halo Rybnik ô pōł piōntyj po połedniu bōł 27 tref ze seryji Ślōnski Sztworki pm. “Na szlaku zapōmnianyj historyji” Porozprowiała nōm ô tym propagatorka slōnskij kultury Joanna Stebel-Krupińska kero ôd 3 lot prowadzi projekt Sassy Silesian. Ôdkryła przed nami zapōmniane i nieraz niewygodne dla współczesnej narracji historycznej karty ślōnskij historyji. Foto Damian Bizoń

DURSIK konkurs plastyczny Zgłoszenie do konkursu – załącznik 1 Założenia techniczne – załącznik 2

Regulamin konkursu na projekt postaci Dursika ze Śląska

DURŚ konkurs plastyczny – regulamin Regulamin konkursu na projekt postaci Dursika ze Śląska Stowarzyszenie Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich (DURŚ) organizuje konkurs plastyczny dla młodszych dzieci – wychowanków przedszkoli i uczniów klas I-III szkół podstawowych.   1 Stowarzyszenie Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich z siedzibą w Rybniku, zwane dalej DURŚ lub „Organizatorem”, organizuje Konkurs na projekt postaci…
Dowiedz się więcej

Pomnik Tragedii Górnośląskiej w Rybniku

Zrzutka na pomnik w centrum Rybnika poświęcony Tragedii Górnośląskiej, Pamięci Ślązaków, mieszkańców Ziemi Rybnickiej, pomordowanych, wywiezionych do obozów, przesiedlonych i prześladowanych przez komunistyczne władze Polski i aparat bezpieczeństwa w latach 1945-1956.  Kontakt do koordynatora akcji: Józef Porwoł, e-mail: j.porwol@dursmlodzi.org.pl https://zrzutka.pl/zeua5r   NG: Fundraise for a memorial dedicated to Silesians, inhabitants of the Rybnik region, murdered, displaced and…
Dowiedz się więcej

Zaproszōmy na XXVII tref w ramach Ślōnskich Sztwortkôw

Dokąd zmierzamy bez edukacji regionalnej? Odpowiedzi na to pytanie spróbuje udzielić Joanna Stebel-Krupińska, od trzech lat prowadząca projekt Sassy Silesian. Odkrywając zapomniane i nieraz niewygodne dla współczesnej narracji historycznej karty śląskiej historii, zwiedza pozostałości dawnej potęgi przemysłowej, ruiny pałaców i dworów, w których zamieszkiwali niegdyś jej twórcy, jak i inne miejsca – najczęściej opuszczone i…
Dowiedz się więcej

XXVI tref ze seryji Ślōnski Sztwortek

Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich w ramach Ślōnskich Sztwortkôw we Halo Rybnik, zorôrganizowała już 26 tref. Na trefie kej dycki szło nie yno posłōchać a pogodać ale tyż napić sie tyju a bōnkawy. Terozki pod mianym: “Tragedyjo Górnoślōnsko we rokach 1945-1956″. Godka była ô tym, co bōło we tych rokach głōwnie na ziymi rybnickij. Ô prześladowaniach…
Dowiedz się więcej

Zaproszōmy na XXVI tref w ramach Ślōnskich Sztwortkôw

Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich w ramach Ślōnskich Sztwortkôw we Halo Rybnik, ôrganizuje już 26 tref. Na trefie kej dycki pōdzie nie yno posłōchać a pogodać ale tyż napić sie tyju a bōnkawy. Terozki pod mianym: “Tragedyjo Górnoślōnsko we rokach 1945-1956″ . Godka bydzie ô tym, co bōło we tych rokach głōwnie na ziymi rybnickij. Ô prześladowaniach…
Dowiedz się więcej

XXV tref ze seryji Ślōnski Sztwortek

P.M “Czy Ślōnsk był niyzależny bez pora stuleci?” Połosprowioł nōm ô tym Jan Lubos – pasjōnat historyjji, autor ksiōnżki ” Opowieści śląskie” – człōnek DURŚ. Dziynki niymu dowiedzieli my się wiela ô historyji i niyzależności Ślōnska a Ślōnzokōw ôd wczesnych storoczy średniowiycza po kôniec XVIII storocza Całość pokludziōł prezes Demokratycznej Unii Regionalistōw Ślōnskich Jōzef Porwoł.…
Dowiedz się więcej

XXIV tref ze seryji Ślōnski Sztwortek

25.11. 2021 r bōł XXIV już tref ze seryji Ślōnski Sztwortki we Halo Rybnik. Terozki pod mianym: “Rajza po Karkōnoszach”- połosprawioł nōm ô tym Jerzy Czogała honorowy ambasador Karkōnoszy. Całość pokludziōł znany historyk, człōnek  Demokratycznej Unii Regionalistōw Ślōnskich Jan Lubos Na trefie kej dycki szło nie yno posłōchać i pogodać, ale tyż napić sie bōnkawy…
Dowiedz się więcej

XXIII tref ze seryji Ślōnski Sztwortek

28.11. 2021 r bōł XXIII już tref ze seryji Ślōnski Sztwortki we Halo Rybnik. Terozki pod mianym: “Ôd ślōnskigo Kopciuszka do Pani na Kopicach”- z pisarkōm Gabrielōm Kańtor, kero poôsprawiała nōm ô swojij twōrczości a przede wszyjskim ô Ślōnskim Kopciuszku a Karliku Goduli. Razym z niōm poôsprawiali Joanna Stebel-Krupińska a Jerzy Buczyński, autor poczytnych tyż…
Dowiedz się więcej

Zaproszōmy na XXIIII tref

Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich w ramach Ślōnskich Sztwortkôw w Halo Rybnik, ôrganizuje już 23 tref. Terozki pod mianym: “Ôd ślōnskigo Kopciuszka do Pani na Kopicach”- z pisarkōm Gabrielōm Kańtor, kero ôpowiy nōm ô swojij twōrczości a przede wszyjskim ô Ślōnskim Kopciuszku poôsprawiajōm z niōm  Joanna Stebel-Krupińska a Jerzy Buczyński. Całość pokludzi Józef Porwoł.

7 Diktand Ślōnskij Godki

W dniu 25 września bōł już 7 Diktand Ślōnskij Godki. Kludziyła go radna sejmiku ślōnskigo Renata Caban a Józef Porwoł prezes Demokratycznej Uniji Regiōnalistōw Ślōnskich. Treść diktanda czytoł przewodniczōncy Ślōnskij Partyji Regijōnalnyj dr Henryk Mercik a w czasie przerwy przygrowôł nōm piyknie Marek McMakaron. Sprawdzali diktand dr hab. Henryk Jaroszewicz, Alojzy Zimończyk, Rafał Adamus, Stanisław…
Dowiedz się więcej

7 Diktand Ślonskij Godki

  Regulamin dyktanda języka śląskiego. Organizatorem dyktanda jest Stowarzyszenie Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000573047, adres: 44-273 Rybnik, ul. Ustronna 26, w treści regulaminu nazywany „organizatorem”, współorganizatorem merytorycznym jest Zespół Kodyfikacji Godki Śląskiej. Celem konkursu jest promowanie języka śląskiego w piśmie…
Dowiedz się więcej

Ślōnski Sztwortek – Józef Porwoł rozmawia ze Stanisławem Neblikiem, zwanym “Fojermanem”

Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich i kolejny pocividowy Ślōnski Sztwortek we Halo Rybnik. Filmowa odsłōna popularnych spotkań. W programie Józef Porwoł rozmawia ze Stanisławem Neblikiem, zwanym “Fojermanem”.

Mōmy to❗

Mōmy to Dogodali my sie w sprawie Spisu Powszechnego 2021. 23 podmioty śląskiej polityki (partie, stowarzyszenia, blogerzy, politycy i inksi). Wszyscy w jednej sprawie – zobowiązujemy się do współpracy na rzecz promocji deklarowania tożsamości śląskiej oraz języka śląskiego w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań organizowanego w Polsce od 1 kwietnia do 30 czerwca…
Dowiedz się więcej

Zaproszōmy na XXIII tref – “Ôd Ślōnskigo kopciuszka do Pani na Kopicach”

Demokratyczno Unijo Regiōnalistōw Ślōnskich zaproszo na piyrszy po wakacyjach i w czasie pandemiji koronawirusa “Ślōnski Sztwortek”. Ôdbydzie sie ôn 22.10. 2020r, ô pōł piōntyj po połedniu we Halo Rybnik, bydzie to już XXIII tref ze seryji “Ślōnski Sztwortek”. Terozki pod mianym: “Ôd Ślōnskigo kopciuszka do Pani na Kopicach” . Ôpowiy nōm ô tym autorka ksiōnżki…
Dowiedz się więcej