Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich

Reprezentant Śląska i śląskiej społeczności

Masz pomysł? Napisz!

Podoba Ci się nasza wizja i chcesz pomóc?
A może masz już jakiś pomysł, ale brakuje Ci ludzi do jego realizacji? Napisz do nas!

Poznaj naszą wizję!

Po co powstaliśmy? Jaki jest cel naszej działalności? Co chcemy osiągnąć?
Wszystkie odpowiedzi na tego typu pytania, znajdziesz tutaj.

Dołącz do Nas!

Ściągnij deklarację członkowską, wydrukuj, wypełnij i odeślij do nas.

Krótko o nas…

Założona w sierpniu 2015 roku Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich to nowa organizacja społeczno-kulturalna, mająca na celu dbanie o rozwój młodego
pokolenia, ochronę kulturalnego dziedzictwa Ślązaków,
a także reprezentowanie interesów mieszkańców ziemi
śląskiej w jej historycznych granicach. Powstaliśmy jako zrzeszenie działaczy i aktywistów, którzy chcą dążyć do
dialogu w często niełatwych relacjach polsko-śląskich.
Naszą misją jest wspieranie w edukacji i rozwoju młodego pokolenia Ślązaków, by możliwe było w przyszłości wykreowanie jak najlepszej jakości życia dla nas i dla przyszłych pokoleń.

Wielce interesująca to kraina, ten Śląsk

                                                                           Johann Wolfgang von Goethe

Aktualności

XXXIX Ślōnski Sztwŏrtek: Pałac Dietrichsteinōw – gyszichta kejś, a dzisiej

Wczoraj 9 listopada bōł XXXIX tref z seryji Ślōnski Sztwŏrtek we Halo Rybnik p.m „Pałac Dietrichsteinōw-gyszichta kejś, a dzisiej” a gościym trefu bōła menadżerka pałacu Hanna Blokesz-Bacza, kero poôsprawiała ô[…]

Read more

XXXVIII Ślonski Sztwŏrtek – Inkszo rajza po Gōrnym Ślōnsku

We sztwŏrtek 19go paździyrnika trefilimy sie na XXXVIII Ślōnskim Sztwŏrtku “Inkszo rajza po Gōrnym Ślōnsku“, czyli rozprawiani ferajny Urbex Chorzów ô tym jak eksplorujōm i rajzujōm po ôpuszczōnych budynkach, zakładach[…]

Read more

World Cleanup Day/Dziyń Wychrōnianio Świata 2023

Je w roku taki dziyń, kedy ludzie na cołkim świecie zbiyrajōm sie, coby pospōł wychraniać Ziymia. Łōńskigo roku do ruchu prziłōnczyło sie 190 krajōw, a 15 milijōnōw ludzi zebrało we[…]

Read more

Członkowie Zarządu

Józef Porwoł

Prezes

Krzysztof Szweda

Wiceprezes 

Grażyna Jarząbek

Sekretarz

Bernard Mazurek

Skrabnik

Leon Sładek

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej DURŚ 

Marcin Petters

Członek Komisji Rewizyjnej DURŚ 

Sebastian Musioł

Członek Komisji Rewizyjnej DURŚ

Stowarzyszenie Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich „DURŚ”

zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
adres: 44-273 Rybnik, ul. Ustronna 26, www.dursmlodzi.org.pl
KRS: 0000573047 | REGON: 36238997700000 | NIP: 6423191447