Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich

Reprezentant Śląska i śląskiej społeczności

Masz pomysł? Napisz!

Podoba Ci się nasza wizja i chcesz pomóc?
A może masz już jakiś pomysł, ale brakuje Ci ludzi do jego realizacji? Napisz do nas!

Poznaj naszą wizję!

Po co powstaliśmy? Jaki jest cel naszej działalności? Co chcemy osiągnąć?
Wszystkie odpowiedzi na tego typu pytania, znajdziesz tutaj.

Dołącz do Nas!

Ściągnij deklarację członkowską, wydrukuj, wypełnij i odeślij do nas.

Krótko o nas…

Założona w sierpniu 2015 roku Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich to nowa organizacja społeczno-kulturalna, mająca na celu dbanie o rozwój młodego
pokolenia, ochronę kulturalnego dziedzictwa Ślązaków,
a także reprezentowanie interesów mieszkańców ziemi
śląskiej w jej historycznych granicach. Powstaliśmy jako zrzeszenie działaczy i aktywistów, którzy chcą dążyć do
dialogu w często niełatwych relacjach polsko-śląskich.
Naszą misją jest wspieranie w edukacji i rozwoju młodego pokolenia Ślązaków, by możliwe było w przyszłości wykreowanie jak najlepszej jakości życia dla nas i dla przyszłych pokoleń.

Wielce interesująca to kraina, ten Śląsk

                                                                           Johann Wolfgang von Goethe

Aktualności

XXXIV tref ze seryji Ślōnski Sztwortek

Dzisiej 26 stycznia 2023r bōł 34 tref ze seryji Ślōnski sztwortki we Halo Rybnik. Gościym bōła dr Barbara Głōd  a całość kludziyli człōnkowie Demokratycznej Unii Regionalistōw Śląskich Jōzef Porwoł i[…]

Read more

Zaproszōmy na XXXIV tref ze seryji Ślōnski Sztwortek

Zaproszōmy 26 stycznia na pōł piōnto po poledniu do Halo Rybnik. Doktor nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej w Katowicach, biegły Sądowy ds. podatków. Specjalista w prawie podatkowym i proceduralnym. Łączy wiedzę[…]

Read more

XXXIII tref ze seryji Ślōnski Sztwortek

Dzisiej 15 grudnia 2022 r we Halo Rybnik bōł XXXIII tref z seryji Ślōnski sztwortek. pod mianym “Wandrowani po Madagaskarze”, w kerym  ślōnski podrōżnik Henryk Powieśnik poôsprowioł nōm ô swojim[…]

Read more

Członkowie Zarządu

Józef Porwoł

prezes

Rafał Rzepka

wiceprezes

Grażyna Jarząbek

sekretarz

Bernard Mazurek

skarbnik

Leon Sładek

Przewodnicz Komisji Rewizyjnej DURŚ 

Roman Konsik

Członek Komisji Rewizyjnej DURŚ 

Jan Lubos

Członek Komisji Rewizyjnej DURŚ

Stowarzyszenie Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich „DURŚ”

zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
adres: 44-273 Rybnik, ul. Ustronna 26, www.dursmlodzi.org.pl
KRS: 0000573047 | REGON: 36238997700000 | NIP: 6423191447