Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich

Reprezentant Śląska i śląskiej społeczności

Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich oraz Zespół Kodyfikacji Godki Śląskiej zapraszają na V Diktand Godki Ślōnskij który honorowym patronatem objął po raz kolejny prezydenta miasta Rybnika Piotr Kuczera.

 

Treść Diktanda czytać będzie Marszałek Sejmiku Śląskiego Henryk Mercik.

Przewodniczącym Jury będzie dr Artur Czesak.

Tekst diktanda przygotuje Andrzej Szczeponek.

W trakcie sprawdzania diktanda odbędzie się część artystyczna: „Zespoły śpiewacze rybnickich Kół Gospodyń Wiejskich” oraz uczniowie ZSP nr2 z Rudy Śląskiej.

Do wygrania cenne nagrody ufundowane przez: Europoseł Marek Plura – wycieczki do Brukseli, firmy: LUBAR S.A., MERSPLAST, Tygiel Rozmaitości.

Patronat medialny: Nowiny Tygodnik Regionalny

Pisanie V diktanda rozpoczynamy punktualnie o godz. 17.00. Zapisy na miejscu możliwe będą od godz. 16.00 do 16:40.

 

Latowe feryje to je fajno rzecz.

Hneda ône bydōm. Jeszcze wiosna na dobre sie niy zaczyno, a my już ô nich myślymy. We moju pogoda biere se to po lekuśku wiaterek troszka cieplyjszy, słōneczka trocha wiyncyj, a przi takim hicu zaczynōmy spōminać przeszłe wywczasy. Sztaunujymy, kaj tyż to latoś pojadymy: eli ku morzu, eli ku gōrōm?
A i ô to, wiela nōm słōnko prziświyci, tyż mōmy staroś. Grōnt, co niy bydzie padoł dyszcz. Nō i myślymy, wiela wziōnś piniyndzy ze sobōm? Wszyjski te karty, winiety, krymy na ôpolani, tōż muszōm być. Jeszcze daleko do tego mōmy, a już nas biere rajzyfiber. Zamowiōmy tōni apartamynt, a trocha jedzynio bierymy ze sobōm, coby te kustowani było tōńsze. Jedni bydōm po wielkich wiyrchach leźli, a drudzy ku wodzie bydōm ciśli, coby sie mocka dychnyć. We rozwodze mōmy, czym pojadymy: fligrym abo autym? Kożdy inkszymu je rod. Autym je dłōżyj, ale niy trzeja siodać do tej biksy, co furgo. Niykerzi sie tego bojōm. Nejważniejsze, coby nic w kofrach niy brakło. Przecyż wszyjsko ze sobōm muszymy mieć. Jak już na plac przijadymy, tōż je fajnie. Niy starōmy sie już ô rajza, a zarozki idymy na kwartyra. Wyladowujymy te nasze kofry i wszyjski graczki, co ze sobōm mōmy. Nō i zaroz sie zdo wlyź do wody, a potym niy za moc sie ôpolić, jak sōm my nad morzym. Sōmech widzioł, jak chop szoł drōgōm, a ôroz go hercszlag chyciył, dobrze, co chocioż ta sanitarka ze dochtorym była na czas, bo już by pō nim było. A jak sōm my we gōrach, to idymy na szpacyr, a potym do restauracyje, a możnej tyż na muzyka pofajrować. Tak by tak, trza przipōmnieć staro prowda: trza se gowa przikryć czopkōm, chustkōm abo eleganckim hutym, jak go kery abo kero mo! Na ôczy nynbryle wsadzić, a potym sie dziepiyro po słōneczku paradzić! Tak trzeja być rod tym feryjōm, a coby były jak nejdugsze. Je potym co spōminać, co robiyło sie na wakacyjach eli we Egipcie, eli we chorwackim Splicie. To tam je do zwiydzynio pałac Dyjoklecyjōna, nō
i Dubrownik, kaj sōm jego mury ôbrōnne i mocka inkszych zabytkōw. A i na naszym Ślōnsku je tela zōmkōw i pałacōw do ôbezdrzynio: ôd Zgorzelca, bez Strzybno Gōra, aże po Pszczyna.

Nale eli dychōmy we Wiśle, eli na Kanarach trza dować pozōr, coby te feryje niyskorzij dobrze spōminać.