6 Diktand godki ślōnskij

24 maja 2019r na kopalni Ignacy (Hoymgruba), odbył się już 6 Diktand Ślōnskij Godki.

Wszystkich uczestników było 44 osoby z całego Górnego Śląska.
Przybyło wielu znamienitych gości a dyktando pisali kandydaci na europosłów : Europoseł Marek Plura. Renata Caban oraz Łukasz Kohut, a w imieniu Prezydenta Miasta Piotra Kuczery radna Miasta Rybnika a zarazem współorganizatorka pierwszego dyktanda Grażyna Kohut. Obecni byli sekretarz ŚPR Piotr Snaczke, i Marek Polok członek rady politycznej SPR oraz szef ZG Grzegorz Franki. Aleksander Lubina ekspert MEN-Autor treści spektaklu,który zobaczyliśmy zaraz po przeczytaniu dyktanda Jury w składzie: Przewodniczący dr hab. Henryk Jaroszewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego, Rafał Adamus Szef Śląskiej Partii Regionalnej, Alojzy Zimończyk WOM, Andrzej Szczeponek oraz Aleksandra Gruszka, Stanisław Neblik i Wojtek Orlinski z DURŚ.

Sponsorzy: Nagrody pieniężne ufundowały firmy Lubar S.A. za I miejsce, DURŚ II miejsce i Mersplast za III miejsce. Nagrody rzeczowe europoseł Marek Plura dla wszystkich uczestników dyktanda, oraz dodatkowe dla najmłodszej uczestniczki i trzech pierwszych miejc oraz wszystkich członków jury , RAŚ dla pierwszej dziesiątki oraz ŚPR a okręg Rybnicki dla 3 pierwszych miejsc wręczał Ryszard Ucher, Krzysztof Swaczyna radny ze Świerklan ofiarował nagrody książkowe dla 3 pierwszych miejsc.
Nagrodę dla najlepszej uczestniczki dyktanda ufundowała dr Ilona Kanclerz – książka ”Historia Mody”. Nagrody dla najstarszego i najmłodszego uczestnika ufundowała ICK Zabytkowa Kopalnia Ignacy-wręczała Małgosia Płoszaj.
Nagrody główne dyplomy i Puchary prezydenta Miasta Kuczery oraz nagrody rzeczowe wręczała radna miasta pani Grażyna Kohut. Trzeba jeszcze dodać, że zarówno europoseł Marek Plura jak i Łukasz Kohut zobowiązali się do zasponsorowania wycieczek do Brukseli dla pierwszej trójki w diktandzie. o ile dostaną się do europarlamentu.
Diktand prowadziła pani Izolda Czmok-Nowak z TVP 3 razem z prezesem Demokratycznej Unii Regionalistów Śląskich Józefem Porwołem.
Treść dyktanda który przeczytała pani Izolda Czok –Dariusz Nowak.

Zygarek i czas

Jak żech bōł jeszcze takim małym synkym, to mi starka kupiyli na jarmaku
zygarek. Taki za dwa czeski. Coch to jo mioł uciechy! Niy miołech tam
jeszcze co prowda westy, alech se przipiōn urketa do lajbika ôd galotōw
i paradziōłech sie ze zygarkym, choby jaki zasłōżōny ôbywatel, co mu
ôrder na karku powiesiyli. Wielach razy wele kogo przechodziōł, toch
wyciōngoł zygarek, coby kożdy wiedzioł, że jo mōm zygarek. Trocha utropy
było, jak sie mie tam kery spytoł: „A wielaż to mosz godzin na tym
zygarku?” – Niyroz żech pedzioł, wielach se tam sōm ôbrachowoł, ale
wiela było rychtyk?…
Downij to jeszcze zygarki niy robowały na tuplōwa, jak to terozki, co to
aż dwajiścia sztyry godziny boroki muszōm ciś i pokazować. Mōj zygarek
to bōł taki, co jak wielgi wajzer pokazowoł dwanoście, a nigdy niy
ruszoł sie dalij, to mały dycko trzi po połedniu. Mōj zygarek to żodnymu
niy ukrod ani jednyj minuty. Co to bōł za zygarek! Natura mioł ôn fest
jednako, niyrod zmiynioł swoji roz powziynte przekōnani, co bydzie
pokazowoł trzi po połedniu. Niy bōł lojfrym, niy ścigoł sie, niy
spōźnioł sie, niy zmiynioł nigdy swoji miny, ôn bōł dycki spokojny,
idzie pedzieć, co mioł ruła. Ôn niy szoł. Co to były za szczyńśliwe
czasy przi takim zygarku!
A że teroz tak tyn czas wartko ucieko, tak sie jakoś wszyjsko
pomiyniyło, to yno je wina tych nowych zygarkōw, co to ani minuty cicho
niy ustojōm: ciyngym ci sie to kryńci, zwyrto, tyko i trzasko choby jaki
pytel. I tyż to yno te zygarki nowe winne sōm, co sie wszyjsko zmiynio,
co bodej stary rok ucieko, a nowy przichodzi. Ô, kej by jo se niy bōł
tego mojigo zygarka zepsuł, dyć doś mi sie ôjciec nagodali: niy ôtwiyrej
ônego, ale poszło mi jak Ewie we raju: ciekawoś to zōuwizōu piyrszy
schōdek do piekła. Jakech tyn zygarek ôtwar, toch go zepsuł i terozki
tak mi tyn czas ucieko i ucieko, że aż strach. Wierzić sie niy chce, co
tela ludzi niy wiy, co robić ze czasym. A dejcie se pozōr, bo czas niy
mo tyj starości i wiy, co robić z ludziami.
Ôpowiadani podle ks. Jōzefa Gawliny pseudōnim „Stach Kropiciel”
Na podstawie gawędy ks. Józefa Gawliny pseudonim „Stach Kropiciel”
W trakcie sprawdzania prac swoje umiejętności zaprezentowało Kółko
teatralne Śląskich Zakładów Naukowo Technicznych w spektaklu “Kostuś
Trompyjciorz”. Autor: Aleksander Lubina.

Następnie “SZCZYRBICKO CZELODKA” oraz KGW “Popielów – Radziejów”
Poczęstunek zapewnili nam dr Ilona Kanclerz, Bogusława Konsik, Mariusz Piecowski z Rybnika i Emilia Kristof z Boguszowic oraz Maria Mańka z Rybnika.

Zwyciężcy
1) Bartłomiej Wanot Siemianowic
2) Ewa Szczodra z Mysłowic
3) Grzegorz Buchalik z Żor
4) Krzysztof Szymura z Rybnika
5) Józef Cyran z Lysek
6) Agata Szulik z Rybnika
7) Małgorzata Foltyn z Żor
8) Michał Krupa z Pszowa
9) Marcin Musioł z Katowic
10) Marek Polok z Rybnika