Rybnicki Diktand po ślōnsku do szkołōw podstawowych

W dniu 31 moja ô godz. 10.00 we Rybnickim ôśrodku WOM, bōł Rybnicki Diktand po ślōnsku do szkołōw podstawowych, kery zôrganizowoł Alojzy Zimōńczyk z WOM, przi udziale Miasta Rybnika – Zenon Adamski a stowarzyszynio Dymokratyczno Unijo Regijōnalistōw Ślōnskich – Józef Porwoł.

Przi ôkazyji diktanda poeta Stanisław Neblik, pseudonim Fojerman, ôpowiadoł bajtlōm ô ślōnsku i ślōnskij godce. I plac na diktandzie erbła Dominika Dudek.