Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich

Reprezentant Śląska i śląskiej społeczności

Regionaliści DURŚ

 

Dziedzictwo kulturowe, decentralizacja i demokratyzacja…

 

Na Śląskiej ziemi żyli w jedności, we wzajemnej życzliwości i poszanowaniu różnorodności Ślązacy, Niemcy, Polacy, Morawianie, Czesi, Austriacy i Żydzi. Nawiązując do tej tradycji, w poczuciu odpowiedzialności wobec Śląska i jego mieszkańców, w dążeniu do odnowienia Regionu ŚLĄSK przez wzmocnienie wolności, tożsamości, demokracji i samorządności obywatelskiej, w duchu solidarności i otwartości wobec świata, zdecydowani żyć w jedności, we wzajemnej życzliwości i poszanowaniu różnorodności, świadomi wspólnych osiągnięć i odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń, pewni, że wolny jest tylko ten, kto korzysta ze swej wolności i że siłę społeczeństwa, mierzy się dobrem słabych.

Dziedzictwo kulturowe. 

Kultura śląska to dziedzictwo wszystkich mieszkańców historycznego Śląska, kultura tworzyła się przez stulecia i przez wiele pokoleń. Dlatego wymaga ona ochrony prawnej, musimy ją zachować dla przyszłych pokoleń.

W tym celu będziemy zabiegać o szczególną pozycje języka śląskiego i kultury śląskiej jako elementu integrującego wszystkich mieszkańców historycznego Śląska. Nasze działania będą skierowane w celu uznania języka śląskiego oraz praca na rzecz zwiększenia jego pozycji na terenie całego Śląska.

Decentralizacja i demokratyzacja.

Demokratyzacja i decentralizacja to dwa procesy ze sobą ściśle powiązane. W naszym przekonaniu państwo zdecentralizowane lepiej funkcjonuje i jest w stanie w szybszy sposób reagować na problemy tak społeczne jak i ekonomiczne. Zwiększa zaufanie społeczeństwa, przejrzystość finansów publicznych i wpływ obywatela na najbliższe otoczenie.

Popieramy tak powolną decentralizacją i przekazywaniem kompetencji regionom i wspólnotom lokalnym jak i autodeterminację w taki sposób, aby każda społeczność zamieszkująca Polskę mogła w swobodny sposób zdecydować o stopniu zdecentralizowania i ilości kompetencji w regonie w którym żyją. Nie proponujemy autonomii mimo, że ją popieramy tak jak każdy inny stopień decentralizacji, bo naszym zdaniem to sami mieszkańcy Śląska i innych historycznych regionów powinni zdecydować o stopniu decentralizacji jaki chcą i tym czy będzie to państwo scentralizowane, państwo regionów czy Federacja.

Nasze działania będą związane z kwestiami decentralizacji oraz zabieganiem o przekazywanie kompetencji (np. z zakresu służby zdrowia) i środków ekonomicznych na niższe szczeble struktury państwa jak regiony. Tak, aby finansowanie Państwa, wspólnot regionalnych i lokalnych nie było tylko przejrzyste, ale, aby sam obywatel miał większy wpływ na środki wydawane w jego imieniu.