Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich

Reprezentant Śląska i śląskiej społeczności

Niska emisja

Program likwidacji niskiej emisji

Poznaj nasz program likwidacji niskiej emisji…

 

Jednym z najważniejszych celów stowarzyszenia jest likwidacja niskiej emisji na Górnym Śląsku. Niska emisja to problem ,który dotyczy prawie wszystkich mieszkańców naszych miast ale też gmin,szczególnie tam gdzie są skupiska domów jednorodzinnych i starych familoków. „Walczyć” z niską emisją można na wiele sposobów i to zamierzamy robić.

Nasz program likwidacji niskiej emisji to:

1.Uświadamianie społeczeństwu przyczyny i skutki nadmiaru smogu i możliwości jego likwidacji.

2. Agitacja i prowadzenie rozmów w sprawi niskiej emisji. Między innymi współpraca z władzami miast i gmin oraz elektrociepłowni, ciepłowni, ZGM, Wspólnot Mieszkaniowych ,Spółdzielni Mieszkaniowych.

3.Propozycje likwidacji niskiej emisji w poszczególnych regionach oraz wdrażanie programu PIiOŚ 2014 -2020.