Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich

Reprezentant Śląska i śląskiej społeczności

Bezrobocie

Będziemy zabiegać o stworzenie długoterminowych planów…

 

Bezrobocie strukturalne i długoterminowe to jeden z najważniejszych problemów społeczno-ekonomicznych rodzin i społeczności zwłaszcza na Górnym Śląsku. Bezrobocie strukturalne często prowadzi do marginalizacji całych rodzin i dzielnic. Z dzielnic ubóstwa jest praktycznie nie możliwe wyjście. Powstaje między innymi w wyniku restrukturyzacji dziedzin gospodarki jak górnictwo i hutnictwo, jest najgorszym rodzajem bezrobocia bo wymaga mądrego programu społecznego.

Dlatego będziemy postulować, aby władze wojewódzkie zajęły się tą sprawą poprzez stworzenie wojewódzkiego systemu kursów przekwalifikowania pracowników w porozumieniu z lokalnymi i regionalnymi przedsiębiorcami. Kursy byłyby dostępne dla wszystkich tych którzy od dłuższego czasu pozostają bez pracy oraz dla wszystkich tych którzy w związku z restrukturyzacją wielkich zakładów pracy, stracili lub stracą pracę.

Będziemy zabiegać o stworzenie długoterminowych planów dla całych dzielnic miast dotkniętych tym problemem, w taki sposób, aby osoba pozostająca przez dłuższy czas bez zatrudnienia mogła pójść na kurs zorganizowany przez władze wojewódzkie w porozumieniu z przedsiębiorcami, po ukończeniu kursu i uzyskaniu satysfakcjonujących wyników, kursant miałby gwarancje zatrudnienia.