Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich

Reprezentant Śląska i śląskiej społeczności

 

27 maja 2016 roku o 17:00 odbył się 3 Diktand Godki Ślōnskij P.M. Łysohorskygo Ondry organizowany przez nasze stowarzyszenie. Frekwencja w tym roku dopisała i na dyktandzie pojawiło się 41 osób. Samo wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem prezydenta miasta Rybnika Piotra Kuczery i wpisuje się ono w misję szerzenia edukacji regionalnej na terenie całego Śląska.

Zwycięzcą tegorocznej edycji dyktanda została Pani Aleksandra Gruszka z Rudy Śląskiej. Tuż za nią uplasował się członek naszego stowarzyszenia – Stanisław Neblik z Rybnika oraz znany promotor historii śląskiej – Dariusz Jerczyński z Katowic. Wyróżnienia otrzymała od nas najmłodsza uczestniczka wydarzenia (9 lat), oraz najstarszy uczestnik (78 lat). Nagrodami w konkursie były: wycieczka do Brukseli, nagrody pieniężne oraz różne nagrody rzeczowe w tym cenny album.

W tym miejscu szczególne podziękowania należą się sponsorom nagród: firmom „Mersplast” i „Lubar”, europosłowi Markowi Plurze oraz inicjatywie „Tygiel  Rozmaitości”. Tegorocznym lektorem dyktanda była znana z Telewizji Katowice oraz programu „Dej pozór” redaktor Izolda Czmok-Nowak. Dodatkowym punktem wydarzenia był występ lokalnych zespołów „Karolinki” i „Paulinki”, które swoim śpiewem uświetniły całość imprezy.

Przed samym dyktandem miał miejsce również finisaż wystawy „Silesius”, której inicjatorem był europoseł Marek Plura.  To właśnie w Rybniku wystawa kończy swoje tournée po Górnym Śląsku, by następnie trafić do Parlamentu Europejskiego, by promować Śląsk i jego sławne postaci na arenie międzynarodowej. Ważnym punktem wydarzenia było też uhonorowanie prezesa DURŚ – Józefa Porwoła specjalnym odznaczeniem tzw. „Przichwolynim” od stowarzyszenia „Ślonskŏ ferajna” za działania na rzecz Śląska i śląskiej kultury, za co też bardzo dziękujemy.

Dziękujemy również wszystkim zebranym, którzy zechcieli wziąć udział w naszym konkursie. Cieszymy się również, że wielu z Państwa podobała się nasza impreza. Gorąco zapraszamy za rok.

Zarząd DURŚ

 

III Diktand 2016 – treść

Moja Staro na isto stoji ô mie, mo ô mie starani. Jo to ci tam już terozki blank do mojigo wyglōndu naskwol żodnyj wogi niy przikłodōm (he, he… kejsik bōło gynau inkaszij!). Ôblykōm terozki na sia, co mōm, bele by ino bōło snożne. Prziôbleczyni moji niy ma wybiyrne, beztōż tyż na beztydziyń ôblykōm sie blank jednako. Nō, jakeś galoty, treska abo hymda, możno niykedy cwiter. Zagōnić, zakludzić mie do sklepu to na isto ôgrōmno utropa. Pierzinym niy mōm rod kupowanio lōntōw i tela. Niydowno moja Staro umiyniyła se ô mie yntlich zadbać. – Trza by Ci bōło chopie sprawić jaki nowy ancug! – pedziała uwziyńcie. – Idymy na miasto do sklepu ze gangolami! Godka ta wywołała wy mie jankuryjno, krymfno akcyjo ôbrōnno. We srogim przipływie mojigo ôbrzidzynio do sprawōnkōw, umiyniōłech se, co chyca sie wroz za ôdkłodane na niyskorzij ôd pora lot schrōnianie wszyjskigo we pywnicy. Te sprzōntanie, to drugo zniynawidzōno bezy mie robota, po sprawōnkach ôblyczek. Miołech nadziejo, iże wszyjsko sie jakosik rozlejzie po gnatach, ale psinco z tego. Niydoczkani moje! Niy take nōmery ze mojōm fest uwziyntōm Starōm. Moja Elza doczkała, aże wszyjsko gynał poschrōniōm we tyj pywnicy, zatym ze cołkōm słusznościōm zagroziōła, co mie ôdstawi ôd prykola do mōmyntu, aże lajstna se nowy ancug. Rod niy rod musiołech ze mojōm Starōm pōńś na Wolka do takigo ci srogigo zalōnu ze prziôbleczyniym do chopōw. Sumeryjo zetwała bez trzi godziny. Procno bōło – alech wydolōł. Kejch my już wylazowali ze tego zalōnu, jo lekcejszy ô jake tysiōnc piyńcet złotkōw, za to ze ćmawo modrym blank nowym gangolym, hymdami, ku tymu nowym szlipsym i szczewikami spytołech sie moja: – A tak po prowdzie, padej Elza ino po jakigo pierōna trza mi tyn nowy ancug? Na to ci ta moja roztomiyło pedziała: – Nō, przeca musza mieć Cie w czymsik chopie pochować!

 

3 Diktand Ślōnskij Godki – galeria autorstwa Łukasza Kohuta

 

 

Partnerzy, patroni medialni i sponsorzy: