8 Diktand Godki Ślōnskij

Wczora, 28 moja, na Starej Hoymgrubie (Zabytkowa Kopalnia Ignacy) we Rybniku – Niewiadōmiu bōł finał a rozdani nadgrodōw dlo dziecek we kōnkursie na muster „Dursika ze Ślōnska”, naszykowanym ôd Dymokratycznej Unije Regijōnalistōw Ślōnskich. Nadgrody dzieckōm szynkli: Prezidynt Miasta Rybnika Piotr Kuczera, ojroposeł Łukasz Kohut, synator Marek Plura, a tyż Andrzej Łakota, kery kludzi swōj geszeft BISAM we Rybniku – Chwalyncicach. Już 4 moja jury, co w nim byli: Justyna Tkocz (głōwny juror), Teresa Urbańczyk, Bogdan Dzierżawa a Józef Porwoł, ôbrało najlepsze malōnki.

Tref na Hoymgrubie zaczōn prezes Dymokratycznej Unije Regijōnalistōw Ślōnskich Józef Porwoł. Przed rozdowaniym nagrodōw, do dziecek a jejich ôjcōw godali jeszcze ojroposeł Łukasz Kohut, synator Marek Plura a Justyna Tkocz. Potym rozdowani nagrodōw kludziyła Anna Gruca, krajowy asistynt ôd ojroposła Łukasza Kohuta

 

DURSIK – WYKOZ NADGRODZŌNYCH DZIECEK (42 ÔSŌB)

 

1 PLAC – MILENA JARZĄBEK

2 PLAC – WERONIKA SKUPIN

3 PLAC – EMMA KOCULA

 

WYRŌŻNIYNIA:

 • SANDRA ADAMIEC
 • JULIA BULLA
 • AGATA DESZCZKA
 • JULIA DROZD
 • ANTONI FOJCIK
 • SANDRA FRIEDLA
 • ZUZANNA GAWRON
 • TOMASZ GRZENIK
 • NIKODEM JERC
 • ŁUCJA KLOCH
 • STANISŁAW KLOCH
 • ANTONINA KRÓL
 • MILENA LEWANDOWSKA
 • EMILIA MATUSZEK
 • JAKUB NOSIADEK
 • WOJCIECH PIELCZYK
 • WIKTORIA RUCHAŁA
 • LENA SIWY
 • KAMIL SUCHORAB
 • TOBIASZ SULEWSKI
 • NATALIA SWACZYNA
 • ANNA SZCZESIEK
 • DAWID SZOPA
 • IRENA SZOZDA
 • AMELIA WALICZEK
 • JULIA WOJTACZKA
 • KAROL WILCZEWSKI
 • ALEKSANDRA ZACZEK

 

5 PLAC – EX EQUO (6 ÔSOBŌW) 

 • ALICJA CHLUDZIŃSKA
 • ZOSIA MAGIERA
 • MAGDALENA NOSIADEK
 • ALICJA OLSZEWSKA
 • BARTOSZ SWACZYNA
 • LILIANA WISTUBA

 

4 PLAC – EX EQUO (5 ÔSOBŌW) 

 • OLIWIA BANASZKIEWICZ
 • ANTONI GAWRON
 • GABRIELA KANIA
 • LAURA MICZKA
 • KAJA SKURCZYŃSKA

 

Po skōńczyniu finału ôd Dursika Ślōnskigo zaczōn sie już 8 Diktand Godki Ślōnskij im. Ondry Lysohorskego. Do pisoczōw, a słōchoczōw godali na poczōntku direchtōr Hoymgruby Marek Gołosz, a prezes DURŚ, kery poprosiōł paniczka Izolda Czmok-Nowak ô poczytani tekstu diktanda, a ô dalsze kludzyni trefu.

Treść diktanda:

Tyn rok se zima ô nas spōmniała.

Downo my takij ôstrej zimy niy mieli, pra? Zima se latoś ô nas spōmniała i prziszła. Było fajnie, moc śniega napadało, a jeszcze sztyjc dalij padało. Bōł fest mrōz a ôstry wiater.  Na drōgach gładko i śniyg bōł, tōż trza było dać pozōr, coby autym na gładkim niy pociepało. Lepszy było jechać pōmalij i sie niy śpiychać. Jechać se po leku, a ze rozwogōm. Zimowe mantle we aucie sie rychtik przidały, jak by sie dziwać na to do zadku na piyrwejsze lata. Śniega napadane było na tela, co zumiynta trza było ôdciepować. Do tego sznyflugi moc jeździyły. Mrōz tyż chyciōł fest i było wszyjsko przimarznyte. Inksze lata, zimy były cieplejsze, a i bez zimowych mantli do auta szło ôbjechać. Beztōż tyż trocha mynij godajōm ô ôcieplyniu klimata. Nejgorszy bōł na drōgach zmarznyty dyszcz, bo było fest gładko. Niykere auta sie pokejzły i wpadły do przikopy, abo na beszōng. Bezto sistymy bezpieczności we autach sie moc na ta zima przidały. Taki sistym sōm wywiedzie auto ze kejzanio na ceście. My jyny prziciskōmy po brymzie. Dōma bez ta zima tyż trza było wiyncyj hycu. Bardzij trza było do piecōw przikłodać, eli wiyncyj sztrōmu przepolić. Plōmpy hycu miały co robić. A i sztrōmu se tyż bez tyn mrōz te plōmpy pociōngły. Na smog ze polynio bez ta zima za wiela niy halatali. Ludzie pōmiyniyli piece i luft je lepszy. W gōrach tyż Gōrole niy halatali na syzōn. Śniega było tam za tela nasute. Na narty szło jeździć. Kejzawki tyż miały swoja zoca. Ze lodym niy było problyma. Szło sie fajnie kejzać na szlińcuchach. Kery niy mioł swojich, to mōg pożyczać przed wleziyniym na kejzawka. Kaj indzij na lōd lepszy niy ma co wlazować, bo mōg by sie zarwać. Stowy i inksze place ze lodym sōm dycko zdradliwe. Kery niy mo rod zimy, tymu sie mierzło i było mu teschno za wiosnōm a latym.

Tekst diktanda: Andrzej Szczeponek

Potym jury, co byli w nim:  Prof UW dr doc. Hab. Henryk Jaroszewicz (głōwny juror), Rafał Adamus, Stanisław Neblik, Grzegorz Buchalik a Andrzej Szczeponek, poszli ôcyniać robota ôd pisoczōw, a za tyn czas zespōł muzyczny Adam Kulisz i Michał Kielak zabowiali słōchoczy szumnōm muzykōm.

 

Nadgrody we diktandzie dostali:

 

1. Nina Kolasa – Lubliniec – Puchar Prezidynta Miasta Rybnika Piotra Kuczery i nadgrody rzeczowe + rajza do Bruksele ôd ojroposła Łukasza Kohuta + nadgroda piniynżno ôd Fyrmy Lubar w Rybniku, a tyż nadgrody rzeczowe ôd synatora Marka Plury.

2. Teresa Urbańczyk – Jankowice pszczyńskie – Puchar Prezidynta Miasta Rybnika Piotra Kuczery i nagrody rzeczowe + rajza do Bruksele ôd ojroposła Łukasza Kohuta + nadgroda piniynżno ôd Dymokratycznej Unije Regijōnalistōw Ślōnskich + nadgrody rzeczowe ôd synatora Marka Plury

3. Martyna Sowa – Wrocław – Puchar Prezidynta Miasta Rybnika Piotra Kuczery i nadgrody rzeczowe + rajza do Bruksele ôd ojroposła Łukasza Kohuta + nadgroda piniynżno ôd Fyrmy Merstplast w Rybniku + nadgrody rzeczowe ôd synatora Marka Plury

4. Krzysztof Szymura – Rybnik

5. Ewa Szczodra – Mysłowice

6. Markus Bonczkowitz – Świerklaniec

6. Grażyna Jarząbek – Rybnik

6. Jerzy Buczyński – Radlin

7. Bogdan Dzierżawa – Rybnik

8. Krzysztof Kokot – Nowy Targ

9. Małgorzata Foltyn – Żory

10.Sebastian Reinhold Handy Fischer – Łaziska Górne

11. Piotr Hink- Gaszowice

12. Alina Spandel Skupiń – Rydułtowy

13. Jacek Łępicki – Jankowice

 

Nadgrody rzeczowe a  ksiōnżkowe dloplacōw ôd 4 do 15  ôd Prezidynta Miasta Rybnika Piotra Kuczery + ojroposła Łukasza Kohuta, synatora Marka Plury.
Nadgroda dlo najstarszego i najmłodszego pisoczaôd Dyrekchora Hoymgruby.
Nadgroda dlopisocza spoza Gōrnego Ślōnska dlo Krzysztofa Kokota z Nowego Targu ôd Ślōnskij Partyje Regijōnalnej. Na Hoymgrubie była z nami sekretorz partyje – dr Ilona Kanclerz.
Nadgrody ksiōnżkowe szynkli tyż Jerzy Buczyński a Stanisław Neblik.
Ekstra podziynkowania trza przekozać frelkōm ze Koła Gospodyń Wiejskich z  Radzijowa, co tak piyknie ôbleczōne śpiywały dlo gości przed samym diktandym.

 

W czasie cołkigo fajeru szło sie skosztować kołocza ôd:

 • Firma Rodzinna – Emilia Kristoff w Rybniku – Boguszowicach
 • Cukiernia “Król” S.C. w Rybniku – Boguszowicach
 • Bogusławy Konsik z Pszowa

 

Na kamera nagrowoł  wszyjsko Krzysztof Szweda

 

Foto: Krzysztof Szweda a dr Ilona Kanclerz