Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich

Reprezentant Śląska i śląskiej społeczności

Młodzi

 

Reprezentowanie interesów młodego pokolenia na Śląsku i w Polsce…

 

Nasza organizacja została powołana głównie po to, by wspierać rozwój młodych mieszkańców Śląska. Nasz program w tym zakresie składa się na następujące zagadnienia: obywatelskie społeczeństwo młodzieżowe, wspieranie młodych talentów oraz reprezentowanie interesów młodzieży na Śląsku.

  1. Obywatelskie społeczeństwo młodzieżowe.
    Ten punkt nierozerwalnie powiązany jest z naszym programem edukacji. Naszym celem jest promowanie postawy pro obywatelskiej – takiej dzięki której młody człowiek bez problemu odnajdzie się w społeczeństwie. Chcemy, by młody człowiek, kończąc swoją podstawową edukację, mógł poznać obecny system polityczny państwa, prawa które mu przysługują, mieć pełną świadomość przy wyborze dalszej drogi edukacji, oraz poznać realne zyski ze wspólnego oddolnego działania na rzecz regionu i tzw. “własnego podwórka”. Nie chcemy bowiem, by jedynym wyborem życiowym młodych mieszkańców Śląska, była masowa emigracja ekonomiczna do krajów i regionów bardziej zamożnych.
  2. Wspieranie młodych talentów.
    Odpowiednie poznanie własnych zdolności i talentów oraz zapewnienie ciągłego rozwoju intelektualnego, jest gwarantem powstania świadomego, odpowiedzialnego i przedsiębiorczego społeczeństwa. Dążymy do tego, by młody człowiek w zgodzie z własnymi przekonaniami mógł wybrać dalsza drogę kariery, uwarunkowaną posiadanymi zdolnościami. W tym celu nasza organizacja zamierza skupić się na promowaniu młodzieżowych artystów z zakresu szeroko pojętej sztuki (mecenat), a także wspieraniu osiągnięć naukowych i technicznych. Wierzymy bowiem, że dzięki zapewnionemu wsparciu młodzi ludzie będą mogli zajść dalej w życiu dorosłym.
  3. Reprezentowanie interesów młodzieży na Śląsku.
    Najważniejszym punktem naszego programu względem młodzieży, jest reprezentowanie interesów młodego pokolenia na Śląsku i w Polsce. Uważamy, że w chwili obecnej na istnieje realna siła polityczna, która w pełni zajmowałaby się problemami młodych ludzi wraz z najistotniejszymi punktami takimi jak: emigracja zarobkowa, mieszkania dla młodych ludzi czy bezrobocie. Chcemy, by młodzi ludzie na Śląsku mogli mieć zapewnione godne warunki do życia, nie stawiające ich w roli “życiowego przegranego” już na starcie.