Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich

Reprezentant Śląska i śląskiej społeczności

dykcjonorz.eu Internecowy ônline Dykcjōnorz Godki Ślōnskij. Słownik, kaj idzie w kożdej chwili poszukać ślōnskigo słowa,
a podziwać sie, jako sie te słowo ôdmiynio po ślōnsku, a jako idzie go wrazić do zdanio.