XVIII tref – Zakŏzane ksiōnżki i tajno drukarnio

Dzisiej 19.12.2019r ô pōł piōntej po połedniu we Halo Rybnik, bōł to już XVIII tref ze seryji “Ślōnski Sztwortek”, zrychtowany bez Dymokratyczno Unijo Regijōnalistōw Ślōnskich pm:
“Ślōnsko gŏdka, zakŏzane ksiōnżki i tajno drukarnio” podle ksiōnżki “O drukarzach, drukarniach i Drukach śląskich”
Ô tym i inkszych gyszichtach (historyjach), jak chopskich biblijofilach, kej dziynki ślōnskimu drukarzowi, ulyngła sie literacko polszczyzna we XVI storoczu i kej we drugim storoczu we ślōnskich ksiyngach ulyngnōł sie hochdeutsch, poôsprawioł nōm dzisioj Jurek Ciurlok- znany felietonista i prezenter radiowy, satyryk i humorysta, poeta, kolekcjoner i bibliofil, peregrynator po przeszłości i teraźniejszości Śląska. Autor głośnej ostatnio książki o losach książąt śląskich “Ich książęce wysokości”.

 

Foto: Damian Bizoń i Józef Porwoł