Zaproszōmy na XXII tref – “Zdrzadło ślōnskie” czyli Ślōnsk wedle Jorga – transmisyjo we internecu

Ślōnski Sztwortek

II tref we internecu a XXII tref ze tej seryji p.m. “Zdrzadło ślōnskie” czyli Ślōnsk wedle Jorga.

Ô swojim wejrzyniu na Ślōnsk ôpowiy nōm pisorz Jerzy Buczyński
Transmisyjo narychtuje Dymokratyczno Unijo Regiōnalistōw Ślōnskich
a ICK
Hoym gruba 28 moj 2020 r ô 6-tyj po połedniu.