Zaproszōmy na XXXV tref ze seryji Ślōnski Sztwortek

Młody działocz z Gōrnego Ślōnska spod Ôpola Jan Sotor poôsprowio nōm ô działaniach modych ludzi i ich tōżamości .
Całość pokludzōm człōnkowei DURŚ.