Zebranie Walne Durś

Dzisiaj odbyło się zebranie walne Durś:
1. Komisja rewizyjna zatwierdziła działalność i budżet stowarzyszenia,
2. Uzupełnienio skład komisji rewizyjnej: Sebastian Musioł i Marcin Petters,
3. Tomek Świerczek złożył propozycję kandydatury Krzysztof Szweda na stanowisko wiceprezesa DURŚ, inicjatywa została przyjęta głosami członków stowarzyszenia,
4. Zmiana statutu odnośnie składki członkowskiej.
Na zebraniu było obecnych 21 członków