World Cleanup Day/Dziyń Wychrōnianio Świata 2023

Je w roku taki dziyń, kedy ludzie na cołkim świecie zbiyrajōm sie, coby pospōł wychraniać Ziymia. Łōńskigo roku do ruchu prziłōnczyło sie 190 krajōw, a 15 milijōnōw ludzi zebrało we swojich krajach 60 tauzynōw tōn abfali!
We piōntek 15.09 bydymy wychraniać naszo rzyka Nacyna i jeji ôkolice, toć zaprŏszōmy! ???? ♻️
Zaczynōmy na Rajzapunkt ô 15: https://goo.gl/maps/T5nK77pwvbCxGNqAA