41 Ślōnski Sztwŏrtek – Kaj frōnt zaglōndoł do chałup

18.01 ôdbōł sie kolejny Ślōnski Sztwortek – Kaj frōnt zaglōndoł do chałup, na kerym Mateusz Paszenda ôsprōwioł ô realiach żywobyciŏ we czas 2 Wojny Światowyj, jak i ô “wyzwolyniu” kere bōło po tym. Za ta srogo wiedza autora ksiōnżki i tymat, kery ôpisoł mōmy do niygo wielgo zŏca!

Mateusz Paszenda – magister pedagogiki ôpiekuńczo-wychowawczyj we uniwerzytecie Ôpolskim, pasjōnat historyji, a nojbarzij II wojny światowyj ôrōz Ślōnska, autor ksiōnżki “Codzienność wojenna i powojenna Górnego Śląska w pamięci najstarszych mieszkańców”.

Wideo: Krzysztof Szweda
Fot. Halo Rybnik, Marcin Petters, Krzysztof Szweda