Meandry Edukacji Regionalnej – podsumowanie konferencji

W piątek 11 marca 2016 roku w zabytkowej kopali „Ignacy” w Rybniku – Niewiadomiu odbyła się konferencja edukacyjna pt. „Meandry edukacji regionalnej na Górnym Śląsku”, organizowana przez nasze stowarzyszenie oraz pod patronatem prezydenta miasta Rybnik – Pana Piotra Kuczerę. Głównym tematem konferencji była kwestia wprowadzenia edukacji regionalnej do szkół podstawowych. Dzięki staraniom naszej organizacji już od września uczniowie czwartych klas podstawowych na terenie Rybnika, będą zdobywać wiedzę na temat historii i kultury swojego regionu, a także poznają podstawy języka śląskiego. We współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej ”WOM” w Rybniku nauczyciele szkół podstawowych otrzymają stosowne przeszkolenie do prowadzenia zajęć z edukacji regionalnej. Na konferencję zostali zaproszeni wszyscy przedstawiciele rybnickich placówek oświatowych na terenie Rybnika, a także reprezentanci najważniejszych organizacji regionalnych, zajmujących się edukacją regionalną i tematyką śląską.

Konferencję otworzył prezydent miasta Pan Piotr Kuczera wraz z dr Romanem Mirukiem-Mirskim – Dyrektorem RODNiIP „WOM” w Rybniku, którzy wspólnie podkreślali szczególny walor edukacji regionalnej dla młodych ludzi. Po krótkim wstępie głos zabrali zaproszeni na konferencję naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoje referaty przedstawili: dr Aldona Urbanek (WOM Rybnik), dr hab. Adam Hibszer (adiunkt na WNoZ UŚ), dr Bogdan Kloch (Muzeum Rybnik), dr Artur Czesak (Katedra Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ), oraz dr Tomasz Słupik (adiunkt na WNS UŚ). W trakcie przerwy pomiędzy referatami, goście mogli podziwiać ekspozycję muzealną wraz z doskonale zachowaną maszyną wyciągową, która znajduje się wewnątrz obiektu. Dodatkowo każdy z uczestników konferencji dostał pierwszy numer naszego nowego czasopisma naukowego pt. „Rechtor – forum regionalistów śląskich”, publikacja w wersji cyfrowej jest do pobrania poniżej.

Dla mnie tego typu wydarzenie jest przełomowe jeśli chodzi o edukację regionalną. Często zdarza się, że młodzi ludzie wiedzą o odległych dla nich miejscach nieporównywalnie więcej, niż o miejscu w którym na co dzień żyją. Dotychczas w szkołach rzadko nawiązywano do swojej macierzystej okolicy. W dużej mierze było to często zależne od upodobań nauczycieli takich, którzy czasem napomknęli co nieco o lokalnej historii, czego niejednokrotnie jako młoda osoba sam doświadczyłem. Nasza organizacja bynajmniej nie zamierza zatrzymać się na samym Rybniku. Jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju chęci, dotyczące wdrożenia edukacji regionalnej również w innych miastach na terenie całego Śląska i służymy wszelką pomocą w przygotowaniu takiego programu. Wierzymy bowiem, że wspólne działanie na rzecz edukowania młodego pokolenia Ślązaków, w istotny sposób pomoże w kreowaniu świadomego i silnego społeczeństwa obywatelskiego. Z tego miejsca wszystkie organizacje oraz środowiska naukowe serdecznie zapraszamy do współpracy.

Rafał Rzepka, wiceprezes Demokratycznej Unii Regionalistów Śląskich

Zadanie współfinansowane ze środków miasta Rybnika