XVI tref – Moja śląska droga od poezji do prozy

Dzisiej 24 10.2019r, we Halo Rybnik, bōł XVI tref ze seryji Slōnski Sztwortek pm. “Moja śląska droga od poezji do prozy”, zrychtowany bez Dymokratyczno Unijo Regijōnalistōw Ślōnskich. Gościym bōł ślōnski poeta i prozaik Janusz Muzyczyszyn, kery ôpowiedzioł nōm ô tym co pisze i ô czym pisze we swojich wierszach a powieściach. Bōł to tref we kerym szło nie yno posuchać kej poczytoł swoji wiersze ale i pogodać. Wszyjscy fest sie wzruszyli kej czytoł swoji wiersze pisane w jynzyku ślōnskim, pełne przajanio do Hajmatu. Szło tyż kupić tōmiki wierszy a tyż jego najnowszo powiyść: “Mój drugi brzeg”.

Zdjyncia Lidia Białecka i Damian Bizoń