Ślōnsko gŏdka: “Zakŏzane ksiōnżki i tajno drukarnio”

Ślōnski Sztwortek

“Ślōnko gŏdka, zakŏzane ksiōnżki i tajno drukarnio”
Ô tym i inkszych gyszichtach (historyjach) poôsprawio Jurek Ciurlok.

To już XVIII tref ze seryji “Ślōnski Sztwortek” zrychtowany bez Dymokratyczno Unijo Regijōnalistōw Ślōnskich.

Durś zaproszōmy do Halo Rybnik we sztwortek 19.12.2019r, o pōł piōntyj po połedniu (16:30).

O tajnych drukarniach, zakazanych książkach, książkach po śląsku i chłopskich bibliofilach – czyli historii śląskiego drukarstwa od XV do XIX wieku ale też, jak dzięki śląskiemu drukarzowi rodziła się literacka polszczyzna w XVI wieku i jak wiek później w śląskich księgach narodził się hochdeutsch, opowie nam Jerzy Ciurlok – znany felietonista i prezenter radiowy, satyryk i humorysta, poeta, kolekcjoner i bibliofil, peregrynator po przeszłości i teraźniejszości Śląska. Autor głośnej ostatnio książki o losach książąt śląskich “Ich książęce wysokości”.