Zaproszōmy na XX tref – „Ślōnski jadło a warzyni po naszymu”

Demokratyczno Unija Regijōnalistōw Ślōnskich zaproszo na XX tref z seryji Ślōnski Sztwortek, w kerym pōdzie nie yno posuchać ale tyż pogodać a przede wszyjskim posmakować śłōnskigo jodła, kere dziynki Grażynie Jarząbek, razym z kamratkami z KGW Popieōw a Radziejōw dostało I plac we Polsce na kōnkursie we Poznaniu “Poznańska Perła”.