Zaproszōmy na XXI tref – „Ôkruszki historyje Gōrnego Ślōnska” – transmisyjo we internecu

We Wielgi Sztwortek pogodōmy ô chlebie. 

Bydzie to piyrszy taki Ślōnski Sztwortek a XXI  we histotyji, a wszyjsko beztōż co niy mogymy mieć trefu we Halo Rybnik.
Demokratyczno Unijo Regiōnalistōw Ślōnskich pospołu ze Hoymgrubōm we Rybniku, naszykowała transmisyjo we internecu p.m. “Ôkruszki historyje Gōrnego Ślōnska”.
Ôpowiy nōm ô tym i ô swojim piekaroku – Adam Pietryga, znany na Gōrnym Ślōnsku ze “Skansenu na wagę chleba”.

Zaproszōmy