XXXII tref ze seryji Ślōnski Sztwortek

Dzisiej 17 listopada we Halo Rybnik bōł XXXII tref z seryji Ślōnski sztwortek. pod mianym “Ślōnsk wedle Jorgusia” , w kerym znany ślōnski pisarz Jorg Buczyński poôsprowioł nōm ô swojij twōrczości . Jego piykne ksiōnzki ô utoplcach, skarbku, strzygach i zmorach ale tyż ô Goduli. Pokozoł we rychtik szykownym stylu jako widzi historyjo i a dzisiejszy dziyń naszego hajmatu – Ślōnska. Całość poklōdziyli człōnkowie Demokratycznej Unii Regionalistōw Śląskich.
Kej dycki szło sie tyż napić tyju a kafyju i pomaszkecić.
Foto Damian Bizoń