XXXIII tref ze seryji Ślōnski Sztwortek

Dzisiej 15 grudnia 2022 r we Halo Rybnik bōł XXXIII tref z seryji Ślōnski sztwortek. pod mianym “Wandrowani po Madagaskarze”, w kerym  ślōnski podrōżnik Henryk Powieśnik poôsprowioł nōm ô swojim wandrowaniu i przigodach na Madagaskarze. Całość poklōdziyli człōnkowie Demokratycznej Unii Regionalistōw Śląskich Jōzef Porwoł a Marcin Petters a transmisyjo online Krzysztof Szweda.
Kej dycki szło sie tyż napić tyju a kafyju i pomaszkecić.