Zaproszōmy na XXXIV tref ze seryji Ślōnski Sztwortek

Zaproszōmy 26 stycznia na pōł piōnto po poledniu do Halo Rybnik.
Doktor nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej w Katowicach, biegły Sądowy ds. podatków.
Specjalista w prawie podatkowym i proceduralnym. Łączy wiedzę teoretyczną z wieloletnią praktyką urzędniczą.
Wiedza i doświadczenie to 25 letnia praktyka w administracji podatkowej w tym jako długoletni Naczelnik Urzędu Skarbowego.
Wieloletni wykładowca i szkoleniowiec, współpracujący z uczelniami wyższymi w tym z Akademią Nauk Stosowanych w Raciborzu oraz WSB w Żywcu.
Poôsprowio nōm po ślōnsku “z czym sie jy podatki a insze sprawy ekonomiczne” Prosto do wszyjskich …
Całość pokludzōm człōnkowie DURŚ.
Transmisjo online Krzysztof Szweda.