Mianujom mie Hanka we Syjmie RP

31.01 skuli spektaklu “Mianujom mie Hanka” we Syjmie Rzeczypospolityj Polskiyj, kery zrychtowōł czōnek DURŚ Łukasz Kohut, bylimy z byzuchym we Warszawie. Pedzieć co Grażyna Bułka mo fest grajfka do aktorzynio to choby nic niy pedzieć, toć winszujymy nastympnego sukcesu i dobryj roboty dlo Ślōnska!