42 Ślōnski Sztwŏrtek – Dziyń Ôjczystyj Gŏdki

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w halo!Rybnik w sobotę 24 lutego miało miejsce spotkanie, gdzie odbyło się czytanie performatywne śląskiej jednoaktówki autorstwa Marcina Melona, opowieści pań Zofii i Eli, prezentowane były autorskie piosenki po śląsku, a członek Rady Języka Śląskiego Rafał Adamus przedstawił działania na rzecz uznania gŏdki za język regionalny.