Tref DURŚ 04.2024

We sobota 19.04 czōnkowie DURŚ trefili sie jak we kożdy miesiōnc. coby ôbgōdać sprawy ferajny, jak tyż inksze ślōnskie sprawōnki. We skrōcie ômōwiyli my:
– X Diktand Ślōnskij Gŏdki,
– Kônkurs recytatorski DURSIK,– Ślōnski jynzyk – fakty, mity, ideologije,
– Rajza do Krakowa ze “Mikołojkiym” na zaproszyni francuskigo konsulatu,
– 80 rocznica Tragedyje Gōrnoślōnskij.
Nasze trefy kludzimy hybrydowo, toć zaprŏszōmy do naszyj ferajny niy yno ze Rybnika ????????