DURŚ i Rada Górnośląska – oświadczenie w sprawie pewnego zdarzenia

Wczoraj, 30 maja 2016 roku odbyło się kolejne w tym roku zebranie Rady Górnośląskiej, czyli oficjalnego zgromadzenia najważniejszych organizacji prośląskich. Nasza organizacja otrzymała oficjalne zaproszenie od przewodniczącej RG – Pani Mirelli Dąbek, na zebranie Rady na którym odbędzie się oficjalne głosowanie, o przyjęciu nas w poczet Rady Górnośląskiej. Zarząd naszej organizacji wyraził się pozytywnie co do kwestii nawiązania współpracy i w wyznaczonym terminie wysłał na miejsce dwóch reprezentantów naszego stowarzyszenia. Oczywiście od dłuższego czasu sami rozważaliśmy chęć przystąpienia do tego zgromadzenia, bowiem nie wyobrażamy sobie budowania silnego społeczeństwa śląskiego, bez platformy porozumiewawczej dla organizacji reprezentujących śląskie interesy.

Niestety nasze pozytywne nastawienie i zdanie, jakie mieliśmy przed przybycie na spotkanie, bardzo szybko uległo zmianie na gorsze. Nie mając nawet możliwości zaprezentowania się innym organizacjom, już na samym wstępie reprezentant Stowarzyszenia Silesia Schola – Pan Jacek Tomaszewski zwrócił się do Rady z wnioskiem formalnym, o nieprzyjmowanie w poczet Rady Górnośląskiej nowych stowarzyszeń, argumentując to pracami nad przekształceniem aktualnej Rady w nowe zrzeszenie, będące fuzją stowarzyszeń śląskich ze znacznie szerszymi możliwościami prawnymi. Byliśmy zszokowani takowym wnioskiem, a brak konkretnej daty co do powstania nowego organu, przesuwa nasz akces na czas nieokreślony. Cała sprawa wydała nam się absurdalna, ale ku naszemu zaskoczeniu wniosek został poparty przez reprezentantów największych organizacji prośląskich na czele z Ruchem Autonomii Śląska, Stowarzyszeniem Pro Loquela Silesiana oraz Związkiem Górnośląskim.

W tym miejscu musimy zaznaczyć, że nie wszyscy byli do nas nastawieni negatywnie. Wyrazy uznania kierujemy do przewodniczącej Rady Górnośląskiej – Pani Mirelli Dąbek ze Ślōnskij Ferjany, która wyraziła swoja dezaprobatę dla takiego przebiegu sytuacji, w której zapraszając najpierw w imieniu Rady jedną organizację, na miejscu zamyka się jej „przed samym nosem” drzwi, powołując się na argument, do którego sami zainteresowani nie mają wglądu. Również dziękujemy za powierzony nam przez część organizacji kredyt zaufania, bo chociaż pomimo braku zainteresowania naszym pojawieniem się ze strony takich organizacji jak chociażby: Ruch Autonomii Śląska, Związek Górnośląski czy Pro Loquela Silesiana, jedna część sali tj. reprezentanci takich stowarzyszeń jak Ślōnskŏ Ferajna czy Związek Ślązaków, była zainteresowana naszym wystąpieniem i prezentacją naszych celów, które jako DURŚ moglibyśmy wnieść do samej Rady.

Szanowni Państwo, powyższy tekst nie ma na celu wywołania ogólnośląskiej wojny pomiędzy organizacjami, a jest formą przedstawienia pewnego problemu. Jedną z głównych idei która przyświecała nam przy zakładaniu DURŚ, była chęć wykreowania panśląskiej platformy porozumienia i rozpoczęcia dyskusji na temat przyszłości szeroko rozumianego ruchu śląskiego. Wydawało nam się, że nasze powstanie, prezentowane treści oraz działania, które podejmujemy, zostaną odebranie pozytywnie i nie będą odbierane jako swoistego rodzaju element walki politycznej o wpływy i układy. Dziś niestety wiemy, że tak nie jest. Jak widać nawet najszlachetniejsze intencje i działania, mogą zostać podciągnięte do kreowania sztucznych problemów. My w DURŚ nie jesteśmy zainteresowani tego typu gierkami, bo powstaliśmy po to, by działać i stale rozwijać śląskie środowisko, a nie by bawić się w „duże dzieci” i tworzyć kolejne „towarzystwo wzajemnej adoracji”.Dziękujemy za ciepłe słowa, które usłyszeliśmy od reprezentantów śląskich stowarzyszeń. Pomimo tak przykrego przebiegu sytuacji, ciągle jesteśmy otwarci na współpracę z każda organizacją, której na sercu leży dobro Śląska i Ślązaków.
Z poważaniem

Zarząd DURŚ

Dodaj komentarz