XV tref – Rozwój języka śląskiego na przykładzie dorobku literatury śląskiej