XV tref – Rozwój języka śląskiego na przykładzie dorobku literatury śląskiej

19 września ô piontyj po połedniu we Halo Rybnik, bōł XV już tref z seryji „Ślōnski Sztwortek” pod mianym: 
„Rozwój języka śląskiego na przykładzie dorobku literatury śląskiej”

Zrychtowała go jak dycki Demokratyczno Unijo Regijōnalistōw Ślōnskich (DURŚ).

Ô rozwijaniu sie jynzyka ślōnskigo na przikładzie dorobku ślōnskij literatury ôd piyrwej do teroz, ôpowiadali nōm dr Artur Czesak a Alojzy Zimończyk a Józef Porwoł. 
Potym i w trakcie szło pogodać na tyn a insze tymaty związane ze godkōm ślōnskōm.