Aktualności

Zebranie Walne Durś

Dzisiaj odbyło się zebranie walne Durś: 1. Komisja rewizyjna zatwierdziła działalność i budżet stowarzyszenia, 2. Uzupełnienio skład komisji rewizyjnej: Sebastian Musioł i Marcin Petters, 3. Tomek Świerczek złożył propozycję kandydatury Krzysztof Szweda na stanowisko wiceprezesa DURŚ, inicjatywa została przyjęta głosami członków stowarzyszenia, 4. Zmiana statutu odnośnie składki członkowskiej. Na zebraniu było obecnych 21 członków  …
Dowiedz się więcej

ŚPIYWEJ PO ŚLŌNSKU Z DURSIK-ym

DURŚ konkurs muzyczny.2023 Prosimy wysyłać zgłoszenia na adres: j.porwol@dursmlodzi.org.pl

Zaproszōmy na XXXV tref ze seryji Ślōnski Sztwortek

Młody działocz z Gōrnego Ślōnska spod Ôpola Jan Sotor poôsprowio nōm ô działaniach modych ludzi i ich tōżamości . Całość pokludzōm człōnkowei DURŚ.  

IV tref ze seryji Slōnski przedszkole

We piōntek 28 stycznia bōł kolejny tref ze seryji ślōnski przedszkole. Terozki we Muzeum Miejskim we Żorach pod mianym “Dziyń Starki i starzika”. Starki i starzikōw a bajtli ôbklōdziōł a poôzprawioł dyrechtōr dr Lucjan Buchalik vel starzik Lucek. Patrōnym je DURŚ. Zaproszōmy zaś na bezrok.

XXXIV tref ze seryji Ślōnski Sztwortek

Dzisiej 26 stycznia 2023r bōł 34 tref ze seryji Ślōnski sztwortki we Halo Rybnik. Gościym bōła dr Barbara Głōd  a całość kludziyli człōnkowie Demokratycznej Unii Regionalistōw Śląskich Jōzef Porwoł i Marcin Petters a transmisjo online Krzysztof Szweda. Tymatym dzisiejszego trefu bōł. “Po naszymu-ekōnōmio a podatki w 2023 r ” . Pani dr Barbara Głōd poôsprowiała…
Dowiedz się więcej

Zaproszōmy na XXXIV tref ze seryji Ślōnski Sztwortek

Zaproszōmy 26 stycznia na pōł piōnto po poledniu do Halo Rybnik. Doktor nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej w Katowicach, biegły Sądowy ds. podatków. Specjalista w prawie podatkowym i proceduralnym. Łączy wiedzę teoretyczną z wieloletnią praktyką urzędniczą. Wiedza i doświadczenie to 25 letnia praktyka w administracji podatkowej w tym jako długoletni Naczelnik Urzędu Skarbowego. Wieloletni wykładowca i…
Dowiedz się więcej

XXXIII tref ze seryji Ślōnski Sztwortek

Dzisiej 15 grudnia 2022 r we Halo Rybnik bōł XXXIII tref z seryji Ślōnski sztwortek. pod mianym “Wandrowani po Madagaskarze”, w kerym  ślōnski podrōżnik Henryk Powieśnik poôsprowioł nōm ô swojim wandrowaniu i przigodach na Madagaskarze. Całość poklōdziyli człōnkowie Demokratycznej Unii Regionalistōw Śląskich Jōzef Porwoł a Marcin Petters a transmisyjo online Krzysztof Szweda. Kej dycki szło…
Dowiedz się więcej

XXXII tref ze seryji Ślōnski Sztwortek

Dzisiej 17 listopada we Halo Rybnik bōł XXXII tref z seryji Ślōnski sztwortek. pod mianym “Ślōnsk wedle Jorgusia” , w kerym znany ślōnski pisarz Jorg Buczyński poôsprowioł nōm ô swojij twōrczości . Jego piykne ksiōnzki ô utoplcach, skarbku, strzygach i zmorach ale tyż ô Goduli. Pokozoł we rychtik szykownym stylu jako widzi historyjo i a…
Dowiedz się więcej

III tref ze seryji Slōnski przedszkole

Dzisiej 11.11.2022r w Bravita Cafe w Rybniku bōł trzeci tref Slōnskigo przedszkola zorganizowanego bez DURŚ, z bajarkōm Dominika Kierpiec-Kontny. Terozki pod mianym “Spod gołōmbek z pieca”. Kej dycki profesjonalnie, z humorem ku uciesze „naszych bajtli”. Zaproszōmy na nastympny tref. Foto Jôzef Józef Porwoł

Zaproszōmy na XXXII tref ze seryji Ślōnski Sztwortek

Popularny pisarz ślōnski Jerzy Buczyński poôsprowio nōm ô tym, jako we swojich ksiōnżkach widzoi historyjo i a dzisiejszy dziyń naszego hajmatu -Ślōnska . Całość poklōdzōm człōnkowie Demokratycznej Unii Regionalistōw Śląskich.

XXXI tref ze seryji Ślōnski Sztwortek

Dzisiej 27.10.2022r ô pōł piōntyj po poledniu we Halo Rybnik bōł ju XXXI tref ze seryji Ślōnski sztwortek. Dzisiejszy tref mioł miano “Ślōnzok w Afryce” Pokludziyli go prezes Demokratycznej Unii Regionalistów Śląskich Józef Porwoł a Marcin Petters. Ô swojij przygodach ze Afrykōm porozprowioł nōm dr Lucjan Buchalik (ur. 1961), etnolog-afrykanista, muzealnik kustosz dyplomowany, Ślōnzok urodzony w Rybniku, zamieszkały w Rowniu (Żory).

Zaproszōmy na XXXI tref ze seryji Ślōnski Sztwortek

Ô swojij przygodach ze Afrykōm porozprowio nōm Lucjan Buchalik (ur. 1961), etnolog-afrykanista, muzealnik kustosz dyplomowany, Ślōnzok urodzony w Rybniku, zamieszkały w Rowniu (Żory). Skończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie etnografii (1986). Ukończył trzy-semestralne studia podyplomowe na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie muzealnictwo (1997-99). Doktorat na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu (2008).

II tref ze seryji Slōnski przedszkole

Dzisiej w Bravita Cafe w Rybniku bōł drugi tref Slōnskigo przedszkola naszykowanego bez DURŚ z bajarkōm Dominika Kierpiec-Kontny. Terazki pod mianym “Duszno Jesiyń” . Kej dycki profesjonalnie, z humorem ku uciesze „naszych bajtli”. Zaproszōmy na kolejny tref. Foto : Nicole Petters

XXX tref ze seryji Ślōnski Sztwortek

Przyłōnczyni wschodnij czyńści plebiscytowego ôbszaru Gōrnego Ślōnska w 1922 roku to bōł poczōntek głymbokich zmianōw politycznych, gospodarczych a społecznych. Gynsto zaludniony, zasobny we surowce, zindustrializowany regiōn zostoł włōnczony do rekonstruowanego i ubogigo państwa Polskiego – z wszelkimi tego konsekwyncjami… negatywnymi jak i pozytywnymi. Kerych było wiyncyj i czymu? – poôsprawioł dr Sebastian Musioł podczas trzydziestego już Ślonskiego Sztwortku. Ô konsekwyncjach skuli wydarzyń sprzed sto rokōw ôsprawiali uczestniki trefu ôrganizowanego bez DURŚ, w Halo Rybnik. Tref na żywo relacjonowany bōł na kanale facebookowym stowarzyszynia przez Krzysztofa Szwedę i ôglōndało go rekordowo liczba widzōw. Całość kludziyli Prezes DURŚ Jôzef Porwoł a Tomasz Świerczek Foto: Damian Bizoń  

Bajarka

Dzisiej 16 września o 17.00 z inicjatywy DURŚ bōły ślōnski warsztaty dlo bajtli (tymat: Wiewiōrki klachule), kere w lokalu Bravita pokludziła Dominika Kierpiec-Kontny (i ôd nij wiolōnczela Ela). Program autorski, ślōnsko bojka, muzycznie poziōm światowy.  W skrōcie – było super! To piyrszy tref we ramach programu “Ślōnski Przedszkole” – pomysł Grzegorza Buchalika. Foto: Józef Porwoł  

Zaproszōmy na XXX tref ze seryji Ślōnski Sztwortek

Kolejny tref Ślōnskigo sztwortku. Terozki w XXX trefie, człōnek DURŚ dr Sebastian Musioł poôsprowio nōm ô skutkach przyłōnczynia czyńści naszego hajmatu do Polski. Bydzie to 29 września w Halo Rybnik pokludzōm tref Człōnkowie DURS Józef Porwoł a Tomasz Świerczek. Transmisjo online z tego wydarzynia pokludzi Krzysztof Szweda.

Górny Śląsk 1922 – stulecie podziału, utraty czy powrotu?

Dzisiej w środę 22 czyrwnia 2022 roku w Zabytkowej Hoymgrubie było synpozjōm popularno naukowe „Górny Śląsk 1922 – stulecie podziału, utraty czy powrotu?”, Wiela uczestnikōw wyraziyło swoja ôpinia ô tym nieszcześliwym dlo Gōrnego Slōnska, wydarzyniu 100 lot tymu… Zdjyńcia Damian Bizoń

8 Diktand Godki Ślōnskij

Wczora, 28 moja, na Starej Hoymgrubie (Zabytkowa Kopalnia Ignacy) we Rybniku – Niewiadōmiu bōł finał a rozdani nadgrodōw dlo dziecek we kōnkursie na muster „Dursika ze Ślōnska”, naszykowanym ôd Dymokratycznej Unije Regijōnalistōw Ślōnskich. Nadgrody dzieckōm szynkli: Prezidynt Miasta Rybnika Piotr Kuczera, ojroposeł Łukasz Kohut, synator Marek Plura, a tyż Andrzej Łakota, kery kludzi swōj geszeft…
Dowiedz się więcej

Gōrny Ślōnsk, umiyłowany hajmat mōj…

W ramach inicjatywy Akcja Czysta Odra 24 maja 2022 r, członkowie DURŚ i MRŚ posprzątali brzeg rzeki w Gmina Lubomia. Odpady które szczęśliwie nie wylądowały w rzece wymagały odpowiedniej segregacji ponieważ oprócz niezliczonej ilości butelek ze szkła i plastiku znalazły się również panele, wata szklana, porcelanowy sedes czy komplet zimowych opon. Regionalizm to dbałość o…
Dowiedz się więcej

XXIX tref ze seryji Ślōnski Sztwortek

Kolejny tref Ślōnskigo sztwortku pod mianym”Szolka tyju z Leonym Swaczynom”. 28.04.2022 r we Halo Rybnik we XXIX trefie gościym bōł Leon Swaczyna, kery poôsprowioł nōm ô swojij przygodzie z telewizyjôm i swojij drōdze do ślōnskości. Kludziyli tref Jôzef Porwoł a Tomasz Świerczek. Kej dycki rozgorzała ciekawo dyskusjo, szło sie tyż napić tyju a bōnkawy i…
Dowiedz się więcej